Προσωπικό

Διευθύντρια :

Παπαχατζή Αγορίτσα

 

Υποδιευθύντριες :

Παργιανά Στυλιανή

Χίτζιου Έφη

 

Άλλα Διοικητικά μέλη :

Ουζούνης Αθανάσιος

 

Γραμματεία :

Θωμαή Δημητρίου

Βασιλική Πηλοστόμου

Στυλιανή Καμπατζά