ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σε ενδιαφέρουν τα δίκτυα υπολογιστών και οι τηλεπικοινωνίες; Σπούδασε Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. Ο οδηγός σπουδών της ειδικότητας βρίσκεται εδώ.