ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Ο οδηγός σπουδών της ειδικότητας βρίσκεται εδώ.

Μπορείτε να δείτε τα θέματα πιστοποίησης εδώ.