ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σε ενδιαφέρουν τα δίκτυα υπολογιστών και οι τηλεπικοινωνίες; Σπούδασε Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Ο οδηγός σπουδών της ειδικότητας βρίσκεται εδώ.

Μπορείτε να δείτε τα θέματα πιστοποίησης εδώ.