Το Studio του κ. Χαρμπίλα με το οποίο συνεργάζεται το ΔΙΕΚ Επανομής.