Το Studio του κ. Δόβα με το οποίο συνεργάζεται το ΔΙΕΚ Επανομής