Έντυπα πρακτικής άσκησης με επιδότηση

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης με επιδότηση στο Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

Για τη διακοπή της πρακτικής άσκησης με επιδότηση στο Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για διακοπή πρακτικής άσκησης (με υπογραφή και σφραγίδα).
  • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο έως την τελευταία ημέρα πρακτικής άσκησης πριν τη διακοπή.
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του καταρτιζόμενου όπου θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής της πρακτικής άσκησης.
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του εργοδότη όπου θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής της πρακτικής άσκησης.
  • ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 για τη διακοπή της πρακτικής άσκησης

Για την περάτωση της πρακτικής άσκησης με επιδότηση στο Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για περάτωση της πρακτικής άσκησης (με υπογραφή και σφραγίδα).
  • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο έως την τελευταία ημέρα που συμπληρώνεται το απαιτούμενο σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης.
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες.
  • ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 για τη λήξη της πρακτικής άσκησης
  • ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (από το ΠΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ)