Παρουσίαση ειδικοτήτων ΙΕΚ Επανομής από τους σπουδαστές του (2022Α)