Τεχνικός Η/Υ – Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Δημιουργίες των καταρτιζομένων της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ με στόχο την προώθηση των ειδικοτήτων Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών και Τεχνικός Η/Υ του ΔΙΕΚ Επανομής.