Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων

Ο οδηγός σπουδών της ειδικότητας βρίσκεται εδώ.

Μπορείτε να δείτε τα θέματα πιστοποίησης εδώ.