Χαιρετισμός Διευθυντή Δ.ΙΕΚ Επανομής

Ένα έτος στην Διοίκηση του ΙΕΚ Επανομής πέρασε, ο χρόνος και ο κόπος δεν πήγε χαμένος. Οι διαδικασίες, η λειτουργία και η ποιότητα κατάρτισης βελτιώθηκαν.
Το δυναμικό των καταρτιζομένων και εκπαιδευτών αυξήθηκε στα όρια των υποδομών του κτιριακού, εργαστηριακού συγκροτήματος και του διοικητικού προσωπικού.
Όμως πάντα υπάρχουν περιθώρια για κάτι καλύτερο και αυτό θα κυνηγήσουμε. Με την βοήθεια του προσωπικού, εκπαιδευτών,διοικητικών,καθαριστριών, των φίλων συνεργατών, και την αρωγή της πολιτείας θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα κατάρτισης ώστε να πετύχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα των σπουδαστών μας. Από την συγκοινωνία, την αίθουσα, το εργαστήριο μέχρι και την πρακτική άσκησή τους. Όλες αυτές οι προσπάθειες να οδηγήσουν τελικά σε θετικά αποτελέσματα στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Περισσότερες επιτυχίες οδηγούν στην μείωση της ανεργίας και αυτή με την σειρά της επιστρέφει καλύτερες υπηρεσίες και ανάπτυξη στην κοινωνία μας.