Εκπαιδευτική Επίσκεψη Σπουδαστών της Ειδικότητας “Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας” Β’ εξαμήνου

Εκπαιδευτική επίσκεψη της ειδικότητας “Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας” Β’ εξαμήνου στο ΚΔΑΠ “UP” με την εκπαιδεύτρια κα Εμμανουηλίδου Σοφία.