Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Ειδικότητας “ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ” Δ’ εξαμήνου

Εκπαιδευτική επίσκεψη της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπευτή Δ’ εξαμήνου στο Εργομετρικό Κέντρο “ΜΕΤΡΗΣΙΣ” με τον εκπαιδευτή κ. Κούρτη Δουλκερίδη Αθανάσιο.