Στιγμιότυπα από την Εκδήλωση της ΣΑΕΚ Επανομής για την Αγορά Εργασίας