Εκδήλωση Βοηθών Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας