Έντυπα πρακτικής άσκησης χωρίς επιδότηση

Η πρακτική άσκηση (Π.Α.) μπορεί να ξεκινήσει, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη και της ΣΑΕΚ, είτε την 1η είτε τη 15η κάθε μήνα και ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθούν 960 ώρες.
Το ημερήσιο ωράριο Π.Α. μπορεί να είναι από 4 μέχρι 8 ώρες (μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλθούν ηλεκτρονικά για έλεγχο και να κατατεθούν στη ΣΑΕΚ περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα από τις παραπάνω ημερομηνίες.
Για να πραγματοποιηθεί η Π.Α. θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει άτομο ίδιας- συναφούς ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο που θα είναι ο επόπτης- εκπαιδευτής και ο αριθμός των πρακτικά ασκουμένων σε μια επιχείρηση εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτήν (ΦΕΚ 3938).
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη είναι:
Η αναγγελία της Π.Α. στο Π.Σ. “Εργάνη” πριν την ημέρα έναρξης με το έντυπο Ε3.5
Η ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου κατά τη διάρκεια της Π.Α. για εργατικό ατύχημα
Η ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου κατά τη διάρκεια της Π.Α. για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όταν ο πρακτικά ασκούμενος δεν είναι ασφαλισμένος άμεσα ή έμμεσα.

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης στη ΣΑΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

Για τη διακοπή της πρακτικής άσκησης στη ΣΑΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για διακοπή πρακτικής άσκησης (με υπογραφή και σφραγίδα).
  • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο έως την τελευταία ημέρα πρακτικής άσκησης πριν τη διακοπή.
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του καταρτιζόμενου όπου θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής της πρακτικής άσκησης.
  • ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 για τη διακοπή της πρακτικής άσκησης

Για την περάτωση της πρακτικής άσκησης στη ΣΑΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για περάτωση της πρακτικής άσκησης (με υπογραφή και σφραγίδα).
  • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο έως την τελευταία ημέρα που συμπληρώνεται το απαιτούμενο σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης.
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες.
  • ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 για τη λήξη της πρακτικής άσκησης

 

Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες προσέρχεστε στη ΣΑΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ κατόπιν ραντεβού με το τμήμα πρακτικής άσκησης.