Έναρξη κατάρτισης 2018Β

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάρτιση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15:00