Προσωπικό Δ.ΙΕΚ Επανομής

2022-2023

   Διευθυντής

Παναγιώτογλου Αναστάσιος

   Υποδιευθύντρια

Παργιανά Στεργιανή

   Διοικητικό στέλεχος

Ουζούνης Αθανάσιος

   Γραμματεία

Δημητρίου Θωμαή

Αθανασιάδου Ελισάβετ

Πίτσος Νικόλαος