Προσωπικό Σ.Α.Ε.Κ. Επανομής

2023-2024

   Διευθυντής

Παναγιώτογλου Αναστάσιος

Υποδιευθύντρια

Δημητρίου Θωμαή

Γραμματεία

Γάτσου Χρυσούλα

Πρακτική άσκηση

Κωνσταντινίδου Παρθένα

Οικονομικό

Ουζούνης Αθανάσιος