Προσωπικό Δ.ΙΕΚ Επανομής

2022-2023

   Διευθυντής

Παναγιώτογλου Αναστάσιος

     Διοικητικό στέλεχος

Ουζούνης Αθανάσιος

   Γραμματεία

Δημητρίου Θωμαή

Αθανασιάδου Ελισάβετ